Effecten

mindfulness

Uit je hoofd, in het leven,
angst beheersen met aandacht,
de kracht om te leven in het nu,
meditatief ontspannen,
omgaan met gevoelens en gewoonten,
gun jezelf een moment voor rust, balans en aandacht,
omgaan met chronische pijn,
met volledige aandacht genieten

Mindfulness richt zich op het loslaten van de oneindige stroom aan gedachten, oordelen, en zorgen. Mindfulness leert je om contact te maken met de eenvoud van het hier en nu.

Mindfulness is wetenschappelijk bewezen bijzonder effectief te zijn bij klachten als stress, piekeren, negatieve gedachten, depressie, controledrang, perfectionisme, angst, chronische pijn en verslaving.

Mindfulness draait niet alleen om concentratie op het nu. Het gaat ook om alle gewaarwordingen te accepteren zoals ze zijn, zonder ze te willen veranderen. Wanneer we op vervelende gevoelens stuiten, zoals pijn, verdriet of angst, dan gaan we meteen op zoek naar een oplossing of naar afleiding om ons beter te voelen. Soms creëer je met gedachten een nog groter drama. Beide reacties lossen niets op en de vervelende gevoelens zullen terugkomen.

Het vervelende gevoel waaraan we proberen te ontsnappen versterkt juist vaak wanneer we verwoed naar een oplossing zoeken in een poging de situatie te veranderen. Als je verdrietig bent doe je er alles aan dit gevoel te veranderen. Je probeert het te verdoven, op te lossen (relativeren) of opzij te zetten. Door je bewust te worden van de pijn of het verdriet en het te accepteren, maak je het probleem minder groot en overheersend. En dat bespaart je een hoop kostbare energie.

Onze gedachten versterken bovengenoemde klachten. Het meest bevrijdende inzicht dat mindfulness brengt, is dat onze gedachten niet ‘de werkelijkheid’ zijn. We hoeven ons er niet mee te identificeren. Het zijn maar gedachten…